Centre d´Estudis Locals de Burjassot
Centre d´Estudis Locals de Burjassot

SALA DE COL.LECCIÓ DE LES INDUSTRIES I TRANSPORTS EN BURJASSOT 

CONSEJO.- Para poder ver cada fotografía a mayor tamaño se ha de teclear el cursor sobre la misma fotografía.

CONSELL.- Per a poder vore cada fotografia a major tamany s’ha de teclejar el cursor sobre la mateixa fotografia

                                   INDUSTRIES I MANUFACTURES

PRÓXIMAS INCORPORACIONES CORRESPONDIENTES  A OBJETOS HISTÓRICOS DE LA INDUSTRIA  EN BURJASSOT.

 

ALFARERIA.- JAIME BURGOS PASCUAL. Se ubicó inicialmente junto al cruce del camino de Llíria con el camino o azagador a Benimamet (en Burjassot) y posteriormente a la calle Valencia.

ALFARERIA.- VICENTE BURGOS CONEJERO.- Se ubicó en la calle Valencia, nº 19 y nº 39.

ALFARERIA.- ALFARARTE. CERÁMICA ARTESANA SUAY, S.A. Se ubicó en la calle Valencia, 35.

AZULEJOS.- ANTONIO BAYARRI HNOS. Fábrica de azulejos. Se ubicó en la calle Valencia.

AZULEJOS.- JUAN BAUTISTA MOLINS. Fábrica de Azulejos. Se ubicó en la calle Valencia.

AZULEJOS.- VALENCIA INDUSTRIAL, S.A. Fábrica de Azulejos. Se ubicó en la calle Valencia.

CRISTAL PARA ILUMINACIÓN.- LECRISA. Fábrica Levantina de Cristal, Sociedad Anónima. Se ubicó en la calle Valencia, nº 6 y 8.

CEMENTOS.- CEMENTOS TURIA, S.A. Fábrica de cementos portland. Se ubicó en la calle Valencia, nº 17.

JUGUETES.- SAMBER`S, S.A. Fábrica de juguetes de plástico. Se ubicó en la calle Vista Alegre, 8.

MINIATURAS DE FIGURAS.- ALYMER. ÁNGEL COMES PLASENCIA. Fábrica de miniaturas de plomo. Se ubicó en la calle Mariana Pineda en el año 1947 (entonces denominada calle General Aranda).

TEJIDOS DE SEDA.- ANSELMO BOIX. Fábrica de tejidos de seda. Se ubicó en la calle Valencia.

TEJIDOS DE SEDA.- FRANCISCO MIRALLES Y COMPAÑÍA. Fábrica de tejidos de seda. Se ubicó en la calle Valencia.

TEJIDOS DE SEDA.- CAMILO MIRALLLES. Taller que está ubicado en la calle Bautista Riera, nº 30.

TEJIDOS DE SEDA.- VICENTE PAMPLÓ E HIJOS;  JUAN PAMPLÓ.- Fábrica de tejidos de seda. Se ubicó en la calle Valencia.

                      ALFARARTE. CERÁMICA ARTESANA SUAY, S.A. 

 

 

TÍTULO.- Piezas alfareras de la alfarería de Consuelo Suay, Vda. de Vicente Burgos.

Imagen 1) DESCRIPCIÓN.-  Del catálogo de piezas alfareras de lujo producidas por Alfararte, Cerámica Artesana Suay, S.A., en la calle Valencia, nº 35 (firma comercial sucesora de “la Alfarería” (de Burjassot). Esta firma comercial figuró radicada en la calle Valencia, nº 39 (hacia 1940) y en la calle Valencia, nº 43 (hacia 1952).

 

Imagen 2) DESCRIPCIÓN.- Vasija adornada con racimos de vid. Alto 47 cm., y ancho 61 cm. Modelo 2720. Pátina: cuero-contraste.

DATACIÓN.- Mediados del siglo XX.

PROCEDÉNCIA.- Catálogo comercial de la Empresa Alfararte, Cerámica Artesana Suay, S.A.

FUENTE DE INFORMACIÓN.- Artículo: “Saga Burgos, 156 años. Alfareros de Burjassot (III)” por Javier Martínez Santamaría. (Associació Cultural Templers de Burjassot).

Imágenes: Catálogo de piezas alfareras, perteneciente a la familia Vicente Burgos-Consuelo Suay.

(NOTA.- Se advierte de la obligación legal de respetar los derechos de autor. Y por tanto se ha de citar el origen de la información así como el origen de las imágenes, como aquí hemos procurado).  

  Por el Consejo Directivo del Museo Virtual H. y E. de B.   

BREU SELECCIÓ DE DIVERSOS JOGUETS ELABORATS EN LA FABRICA SAMBER´S  DE BURJASSOT. 

 
Juguete de plástico (barquito infantil) denominado "mini-remolcador" . 
Fabricado en Shamber´s (Burjassot), hacia los años 1970.
Localización: propiedad particular.  

 

Juguete de plástico (Avión de Caza)

 

 

Fabricado en Shamber´s (Burjassot), hacia los años 1970.
Localización: propiedad particular.  

BREU SELECCIÓ DE DIVERSES TELES DE SEDA TEIXIDES EN EL TALLER DE CAMILO MIRALLES DE BURJASSOT

Títul.- Teler per a teixir teles de seda en el taller de Camilo Miralles (en Burjassot).

Descripció general.- Es tracta d’un antic teler existent en el taller de teixits de sedes de la firma Camilo Miralles (en el carrer Bautista Riera, de Burjassot). Dit teler és dels denominats “verticals”, i en ell s’han teixit espolins (que són teixits de seda que s’utilisen per a elaborar els tradicionals vestits de valenciana, i que per la seua necessària meticulositat es necessiten moltes hores de treball), així com atres utilisats per a fer ornaments litúrgics, mantes, panyolons, etc.

Orige de la firma Camilo Miralles. Segons es descriu en la web camilomiralles.com, el taller tingué el seu orige en la ciutat d’Alcoy a finals del segle XIX, tal com consta en el document més antic del que es té constància, que data de l’any 1.885.

Posteriorment, a principis del segle XX, passà el taller a la ciutat de Foyos. Les persones treballadores: teixidores i teixidors que anaren incorporant-se eren en la seua majoria veïnes de Burjassot, i el desplaçament al lloc de treball era un greu problema puix en aquella época els onze kilòmetres de separació entre Burjassot i Foyos s’havia de ver caminant. Per a posar remei a esta contrarietat es decidí traslladar l’empresa a Burjassot, concretament a la seu on actualment continua ubicat en el carrer Bautista Riera, 30.

Este taller, gràcies a la predisposició i amabilitat dels seus propietaris, pot visitar-se i admirar les fantàstiques peces úniques, elaborades en els antics telers, tals com “chalecos de caballero”, “pañolones”,  teixits per a vestits de novies, i atres diferents artículs artesanals. L’actual pandèmia del virus Covid19, que ha provocat el confinament sanitari i el cessament de tota classe de festivitats, com les falles, etc., ha causat una tremenda crisis en este tipo d’indústries.

Precedents històrics.- Tal com he mencionat en atres publicacions resulta que, en Burjassot començà a desenrollar-se, al voltant dels anys 1890, l’activitat industrial de la confecció de teixits de mantes de les característiques de les de Paléncia, aixina como la confecció de llenços de marineria i atres envelats, que en aquella época s’utilisaven prou. Evidentment se treballava en chicotets tallers a nivell domèstic. De fet és coneguda una estrofa de l’época que fa referència a esta activitat dels burjassoters com “teixidors. Si repassem en els padrons d’habitants del passat segle XIX, inclús de principis del XX, es pot comprovar la gran cantitat d’habitants de Burjassot que tenien de professió l’activitat de “teixidores i teixidors”, resultant que la majoria, en un principi eren hòmens, encara que no obstant, progressivament, la gran majoria, inclús en molts tallers, casi la totalitat passaren a ser dònes. Esta riquea laboral va afavorir que posteriorment anaren instal·lant-se varies fàbriques industrials de confecció de teixits de calitat, especialment de sedes.

A banda d’atres fàbriques famoses com la de Pampló, etc. o la més moderna de Boix, hi hagué una ubicada en el camí de Valéncia, junt a la séquia de Moncada, que es denominava de Francisco Miralles Albert (des de 1910), pero cal indicar que esta no té una relació directa en la que posteriorment vingué a ubicar el Sr. Camilo Mirallles, des de Foyos.

Proyecte museístic.- Els propietaris de la firma Camilo Miralles han expressat en diverses ocasions, la seua predisposició a aportar els telers, maquinaria, teixits, etc. de la seua industria, per a un possible futur museu dedicat al teixit de la seda. Pero, l’administració municipal no s’ha mostrat interessada per esta oferta, possiblement per la precarietat econòmica del consistori, pero tampoc per tindre una lúcida visió turística i cultural de Burjassot.

No obstant, cal recordar, com he mencionat en atres publicacions, que pels anys 1970, el que fon alcalde de Burjassot, Pedro Bueno Gil, tingué intenció d’instal·lar un modest i senzill museu dedicat a l’industria de la confecció de seda en Burjassot, ubicant-lo en l’embarronat de Les Siges que es va rehabilitar després que els descendents dels antics conserges tingueren que deixar el local.

D. Pedro Bueno deixà de ser alcalde, i aquell proyecte quedà sense realisar. Passats els anys, al voltant de 1990, l’archiver municipal, Àngel López Garcia, ab la colaboració de l’Associació Cultural L’Almara, tornà a intentar fer realitat dit museu. De fet recuperà un antic teler, que estava desarmat, entre el material que hi havia en l’antiga Escola d’Arts i Oficis. Pero la Corporació Municipal d’aquella época, i les posteriors no estaven ni han estat per la llabor. I abans s’ha jubilat l’archiver que el que s’haja pogut dur a terme aquella iniciativa. Possiblement encara estiguen ara les peces d’aquell teler en algun almagazen municipal.  

Ubicació actual.- Actualment el teler es troba instal·lat en l’interior del taller artesanal de la firma Teixits de Seda Miralles.

Fonts d’informació.- Treball de Santiago L. G., titulat: “Catalogación de los elementos artísticos de Burjassot” (sense publicar); aixina com l’artícul escrit per Arturo Cervellera Moscardó, titulat: “Historia de una gran fábrica de seda en Burjassot. De Juan Pampló a Anselmo Boix”, publicat en el bolg burjassot histórico.

Autoria de la fotografia: Procedent de la web camilomiralles.comPer S.L.G.

(NOTA.- S’advertix de l’obligació llegal de respectar els drets d’autor, i de la prohibició total o parcial de reproduir estos textos sense la deguda autorisació dels autors; com aixina mateix respecte a les imàgens de les que s’ha de donar el seu origen). 

        Pel Consell Directiu del Museu Virtual H. i E. de Burjassot.  

                                         T R A N S P O R T S

TÍTULO.- Tranvía de caballos de la Línea Valencia a Burjassot y Godella

DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFIA 1.- En esta histórica y extraordinaria postal fotografía podemos apreciar tres tranvías (aunque en la fotografía original se aprecian cuatro tranvías) tirados por sendas parejas de caballos, en un lugar de Burjassot que corresponde a la entonces calle de Buenavista, conocida popularmente como “el carrer de la pujà del tranvía” (calle actualmente denominada Avda. de Ausias March). El lugar exacto nos lo revela el conjunto de los dos chalets que figuran en la fotografía: según nuestro criterio son los dos edificios residenciales que había ubicados al final de la calle, concretamente a  la derecha subiendo, antes de llegar a la calle Divisoria con el vecino pueblo de Godella; dichos chalets ya no existen, pues fueron derribados hacia los años 1960. Les advertimos que los tres [cuatro] tranvías están colocados en formación de marcha en tren sobre sus railes de hierro en dirección a Valencia, es decir, cuesta abajo.

Por la singularidad de la instantánea, podemos deducir que se trata del día en que sería inaugurada la línea de tranvías; que preparados al final de la calle de Burjassot que lindaba con Godella, partirían hacia Valencia (capital), acto que se realizó el día 27 de abril de 1889.

CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS TRANVIAS.- Estos tranvías, que eran toda una novedad en los transportes que hasta entonces se venían utilizando en Valencia, fueron traídos desde Norteamérica donde fueron fabricados. El Sr. Manuel González Martí dejó una descripción de ellos en el prólogo que muchos años después escribió para el libro “Burjassot, apuntes para su Historia” del cronista J.J. López Laguarda.

En dicho escrito dice: He visto inaugurar el servicio de tranvías, tirados por caballos, de Valencia a Burjasot y Godella, que tenía la parada en la calle del conde de Almodóvar, con unos pequeños tranvías adquiridos en los talleres norteamericanos de John Stephenson, muy bellos en su interior, chapados de maderas de colores, y ofreciendo pinturas al óleo de paisajes, flores y pájaros en los tableros sobre las ventanas…”.

HISTORIA DE ESTA LINEA DE TRANVIA.- La línea de tranvías tirados como se denominaba entonces, “con motor animal”, correspondió a una concesión de la Dirección General de Obras Públicas, mediante la subasta realizada en 1887, a Tomás Ferrer Navarro, que la transfirió seguidamente el 14 de febrero de 1889 a la Sociedad Pascual Carles y Compañía. Autorizándose a abrir la línea el 24 de abril de 1889. La inauguración tuvo lugar el 27 de abril de 1889, con la presencia de personalidades. En principio, el recorrido se iniciaba en las Torres de Serranos de Valencia, pero a solicitud de la concesionaria se le autorizó a prolongar la línea desde allí a la plaza de la Constitución. No obstante, un tiempo después se volvió a establecer el lugar de salida y retorno junto a las Torres de Serranos. El punto de llegada y también de retorno en Burjassot se estableció al final de la amplia rampa de acceso de la calle Buenavista, donde también se construyeron las cocheras.

El trayecto discurría por la carretera de segundo orden de Valencia a Ademuz (carretera del Estado) y por la carretera local de Burjassot a Godella atravesando el casco urbano. Posteriormente pasó a gestionarse el servicio por la Sociedad Valenciana de Tranvías (cuyas siglas: S V T, dibujadas en los vagones, se aprecian en las fotografías), que en febrero de 1910 obtuvo la autorización para cambiar la tracción, pasando de la tracción de sangre (caballerías) a la eléctrica, inaugurándose en 1912.

PROPIEDAD DE LAS DOS FOTOGRAFIAS.- La fotografía nº 1, con la caravana de [cuatro] tranvías, junto con otras, pertenecía a una distinguida familia de la antigua colonia de veraneantes de Godella, que llegó a manos del especialista en temas ferroviarios, Jesús Blanch Serrano (de Godella) que se encargó, junto con otro compañero suyo, de revelar los clichés y negativos que principalmente eran en cristal. La iniciativa había partido del también integrante de la Asociación de Amigos de los Ferrocarriles, el Sr. Alfredo Lazo Molina (impresor de profesión, radicado en Godella), hacia el año 1985, pues tenía intención de editar una colección de dichas postales. Así, posteriormente, se imprimieron por el Sr. Lazo varias tarjetas postales de época, hacia el año 1987, de la colección aportada por el Sr. Jesús Blanch. Y entre ellas se reprodujo esta de los tranvías de caballos aparcados cerca de la esquina de la antigua calle Buenavista (de Burjassot) con la calle Divisoria.

La fotografía nº 2, posiblemente también perteneciera a la misma familia citada, pero con el paso del tiempo pasó a adquirirla el coleccionista, José Huguet, que teniéndola en su colección particular, facilitó, amablemente, su acceso al investigador y bloguer de Burjassot histórico, Arturo Cervellera Moscardó.

FUENTE DE INFORMACIÓN.- Notas comunicadas de su carpeta “Transportes” de Arturo Cervellera Moscardó; así como la referencia a la puesta en servicio y concesión de la línea del tranvía en Burjassot, descrita en el artículo de Luis Manuel Expósito Navarro, titulado “Introducción a la historia de Burjassot”, publicado en la web del Centre d’Estudis Locals de Burjassot; así como del artículo de Javier Naharros, titulado “El tranvía llega a Burjassot” publicado en la web del Centre d‘Estudis Locals de Burjassot., edit. en 2016; así como datos del trabajo de Santiago López García, titulado “Burjassot, pretèrit i present”, de 1977; así como artículo de S.L.G., titulado, “Recuperem la nostra memòria, en el periódico “Tu periódico local” (verano 1998); así como artículo de S.L.G., titulado “Transportes públicos en Burjassot”, publicado en el periódico “Burjassot al día”, edit. en 2002. Y artículo de Juan Peris Torner, en la página web “EuroFerroviarios” titulado: “Tranvía de Valencia a Burjasot y Godella”, publicado en 8 septiembre 2009.   Por Arturo Cervellera Moscardó y Santiago López García.

(NOTA.- Se advierte de la obligación legal de respetar los derechos de autor, y de la prohibición total o parcial de reproducir estos textos e imágenes sin la debida autorización de los autores y titulares). 

Por el Consejo Directivo del Museo Virtual H. y E. de Burjassot.  

COMPTAD0R DE VISITES

 

ARXIUS INCORPORATS RECENTMENT 

 

LES BELLES ARTS I BURJASSOT:

*Ullada al Patrimoni Cultural de Burjassot (XV). Per Santiago López García.​

*Manuel Morcillo García. Datos biográficos y obras musicales.

HISTORIA: ARTICLES:

Litografías representando fusilamientos de prisioneros del Pla del Pou (de Paterna).

Santiago López García

PERSONATGES DE BURJASSOT:

*Miguel Arnau Tamborero. Poeta

LES BELLES ARTS I BURJASSOT:

*Vicente Espinosa Carpio. Por Angel López García.

HISTÒRIA: ESTUDI DELS BARRIS I CARRERS DE BURJASSOT:

*Barrio del Ensanche Norte (San Roque) (1ª Parte). Arturo Cervellera Moscardó

NOVETATS

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Centre d´Estudis Locals de Burjassot. Jorge A. Alonso Berzosa